RSS
Spahis
Spahis
Ascari Eritrei
Ascari Eritrei
Battaglione Eritreo 1936 - Ascaro con tromba
Battaglione Eritreo 1936 - Ascaro con tromba
Carabinieri della Guardia Vicereale
Carabinieri della Guardia Vicereale
Meharista
Meharista
Meharisti
Meharisti
Plotone di scorta
Plotone di scorta
Spahis
Spahis
Dubat
Dubat
Ascari Somali
Ascari Somali
Ascari Eritrei Comp. Costiera
Ascari Eritrei Comp. Costiera
II Btg.Ascari Eritrei
II Btg.Ascari Eritrei
XVII Btg. Mitragliatrice
XVII Btg. Mitragliatrice
IX Btg. Ascari Libici
IX Btg. Ascari Libici
VIII Btg. AscariEritrei
VIII Btg. AscariEritrei